တရုတ္စ စ္ေသေ ဘၤာမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ သြားခ်ိန္တြင္ ေရဒါမ်ား ဖမ္းယူနို င္ခဲ့ျခင္း မရိွ

| April 10, 2013 |

 

Photo: တရုတ္စစ္ေသေဘၤာမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္သြားခ်ိန္တြင္ ေရဒါမ်ား ဖမ္းယူနိုင္ခဲ့ျခင္းမရိွ<br />
Wednesday, April 10, 2013</p>
<p>ျပီးခဲ့သည့္ သတင္းပတ္ အတြင္း ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ စစ္သားမ်ားကို တင္ေဆာင္ လာေသာ တရုတ္စစ္ သေဘၤာ ေလးစင္းသည္ မေလး<br />
ရွား ေရပိုင္နက္ အနီးသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ သြာခဲ့ျခင္းကို မေလးရွား ေရဒါမ်ား<br />
မွ ဖမ္းယူသိရိွ နိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း မေလးရွား အာဏာပိုင္ မ်ားက ဧျပီ<br />
လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ခံေျပာၾကား ခဲ့သည္။</p>
<p>တရုတ္ စစ္သေဘၤာ မ်ားသည္ အဆိုပါ စစ္သားမ်ားကို မေလးရွား နိုင္ငံနွင့္ မိုင္ ၅၀၀ ခန္႔အကြာ ဂ်ိမ္းသ်ိွဳ က်ြန္းသို႔ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္<br />
အတြက္ ေစလႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္<br />
စစ္တပ္ အာဏာပိုင္ မ်ားသည္ တရုတ္အေျခစိုက္ မေလးရွား သံရံုးသို႔ တစ္စံု<br />
တစ္ရာ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း မေလးရွား နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွလည္း ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ သြားခဲ့သည္။</p>
<p>မေလး ရွားႏိုင္ငံသည္ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ျပည္တြင္း ေရးကိုသာ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ ေနရေသာေၾကာင့္ ထိုျဖစ္<br />
ရပ္နွင့္ ပက္သက္၍ တစ္ရာ ႀကိဳးပမ္းသြားဖြယ္ မရွိေၾကာင္း စင္ ကာပူ<br />
အေျခစိုက္ နန္ေယာင္ တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံတကာ<br />
ေရးရာ ေလ့လာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ိဳးဇက္လီ ေယာ္က The Nation သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။</p>
<p>ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ ေဒသတြင္း တရုတ္၏ ၾသဇာ ျဖန္႔ၾကက္မႈ မ်ားနွင့္ ပက္သက္ျပီး အေရွေတာင္ အာရွ နိုင္ငံငယ္ အခ်ိဳ႕၏ လံုျခံဳေရး အတြက္<br />
ျခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မေလးရွား အပါအဝင္ ဘရွုးနိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား စသည္ ့ နိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ တရုတ္နွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမား ေစနိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား<br />
ကို ေရွာင္ရွား သြားဖြယ္ရိွေၾကာင္း မေလးရွား တကၠသိုလ္မွ အာရွပစိ<br />
ဖိတ္ ေရပိုင္နက္ အထူး က်ြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ဟမ္ဇက္အာ မက္က ေျပာၾကား သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။  </p>
<p>YoYarLay<br />
http://www.yoyarlay.com/international-news/asia/35115-2013-04-10-06-18-18

ျပီးခဲ့သည့္ သတင္းပတ္ အတြင္း ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ စစ္သားမ်ားကို တင္ေဆာင္ လာေသာ တရုတ္စစ္ သေဘၤာ ေလးစင္းသည္ မေလးရွား ေရပိုင္နက္ အနီးသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္ သြာခဲ့ျခင္းကို မေလးရွား ေရဒါမ်ားမွ ဖမ္းယူသိရိွ နိုင္ခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း မေလးရွား အာဏာပိုင္ မ်ားက ဧျပီ လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဝန္ခံေျပာၾကား ခဲ့သည္။တရုတ္ စစ္သေဘၤာ မ်ားသည္ အဆိုပါ စစ္သားမ်ားကို မေလးရွား နိုင္ငံနွင့္ မိုင္ ၅၀၀ ခန္႔အကြာ ဂ်ိမ္းသ်ိွဳ က်ြန္းသို႔ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ရန္အတြက္ ေစလႊတ္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္နွင့္ ပတ္သက္၍ တရုတ္စစ္တပ္ အာဏာပိုင္ မ်ားသည္ တရုတ္အေျခစိုက္ မေလးရွား သံရံုးသို႔ တစ္စံုတစ္ရာ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရိွေၾကာင္း မေလးရွား နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဌာနမွလည္း ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ သြားခဲ့သည္။

မေလး ရွားႏိုင္ငံသည္ မၾကာမီ က်င္းပမည့္ ေရြး ေကာက္ပြဲ ကိစၥရပ္မ်ား အတြက္ ျပည္တြင္း ေရးကိုသာ ပိုမိုအာ႐ံုစိုက္ ေနရေသာေၾကာင့္ ထိုျဖစ္ရပ္နွင့္ ပက္သက္၍ တစ္ရာ ႀကိဳးပမ္းသြားဖြယ္ မရွိေၾကာင္း စင္ ကာပူအေျခစိုက္ နန္ေယာင္ တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ေလ့လာသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဂ်ိဳးဇက္လီ ေယာ္က The Nation သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

ေတာင္တရုတ္ ပင္လယ္ ေဒသတြင္း တရုတ္၏ ၾသဇာ ျဖန္႔ၾကက္မႈ မ်ားနွင့္ ပက္သက္ျပီး အေရွေတာင္ အာရွ နိုင္ငံငယ္ အခ်ိဳ႕၏ လံုျခံဳေရး အတြက္ျခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မေလးရွား အပါအဝင္ ဘရွုးနိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား စသည္ ့ နိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ တရုတ္နွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမား ေစနိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္ရွား သြားဖြယ္ရိွေၾကာင္း မေလးရွား တကၠသိုလ္မွ အာရွပစိ
ဖိတ္ ေရပိုင္နက္ အထူး က်ြမ္းက်င္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ဟမ္ဇက္အာ မက္က ေျပာၾကား သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

YoYarLay

Related posts:

  1. တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ေရာဂါသည္မ်ားကို အတင္းအဓမၼေစခိုင္းသည့္ စက္႐ံုတစ္႐ံုကို တရားစြဲ တ႐ုတ္္ႏိုင္ငံ အတြင္း၌ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာခ်ဳိ႕ယြင္း သူမ်ားကို မတရား ခိုင္းေစေသာအဂၤေတ စက္႐ံု တစ္႐ံုကို အာဏာပိုင္ မ်ားက တရားစြဲဆုိ...

Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin.

Category: သတင္း

Leave a Reply